Pax 3000 - en svensk kvalitetsprodukt.

Pax 3000 är en serie svensktillverkade oljefyllda elradiatorer av högsta kvalitet med mycket hög ytfinish. Med inbyggd styrintelligens i termostatenheten, kan temperaturen anpassas individuellt för varje enskilt rum. En källa till god inomhusmiljö Med Pax 3000 får du en behaglig värme och ett inneklimat som är befriat från doften av bränt damm, borta är även det irriterande ljudet från "knäppande" radiatorplåtar. Pax 3000 innebär kort sagt hög värmekomfort! Smarta lösningar Pax 3000 är enkel att hantera. Med de tydliga symbolerna på termostatvredet ställer du in önskad temperatur. Om radiatorn behöver lossas, vid t.ex. städning så lossar du det med enkla handgrepp. Ekonomi Att Pax 3000 radiatorerna är enkla att montera innebär låg installationskostnad. Exaktheten i den elektroniska termostaten gör att radiatorn inte arbetar i onödan.

Miljö Samtliga detaljer i är återvinningsbara. Den exakta termostaten spar energi vilket är bra både för din ekonomi och miljön. Fördelar • Avger en jämn och behaglig komfortvärme. • Ingen doft av bränt damm eller problem med torr luft. • Inget knäppande ljud i elementplåtar. • Elektronisk termostat minskar energiförbrukningen. • Termostatenheten är diskret placerad. • Manöverpanelen har tydliga symboler. • Enkelt att ställa in önskad temperatur. • Enkel att montera - låg installationskostnad. • Enkel att lossa vid städning eller tapetsering. • Samtliga detaljer är återvinningsbara.