FAQ Ventilation

 

1. Var ska fläkten sitta för att göra bäst nytta?
I utrymme där luften på något sätt förorenas, t ex badrum, tvättstuga, toalett, garage, hobbyrum.

2. Var får en Pax-fläkt monteras?
Pax frånluftsfläktar är godkända att monteras inom ramen för duschutrymmet, IP44. Montera så högt som möjligt.

3. När behövs en kontinuerlig luftväxling?
I utrymmen där du normalt vistas bör luften bytas ut varannan timma. Det mår både du och huset bra av!

4. I vilka lägen ska jag välja en fläkt med kallrasspjäll?
Vid montage i egen separat kanal som saknar självdrag, till exempel yttervägg. Används främst som punktförstärkning för ventilation om din bostad har ett annat befintligt system för grundventilation t.ex. mekanisk frånluftsventilation.

OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag (exempelvis i tak).


5. Hur ventilerar jag mitt vindsutrymme eller husgrund?
Här finns inga generella svar, dessa utrymmen fodrar individuella åtgärder, kontakta auktoriserad ventilationsrådgivare.

6. Kondensvatten droppar från min takmonterade fläkt. Vad kan det bero på?
Alla frånluftskanaler ska vara välisolerade. Varm och fuktig luft från frånluftsfläkten passerar i ex ett kallt spirorör, då bildas kondens, isolera rören.

7. Kan jag som lekman montera och installera en Pax-fläkt själv?
En hel del kan du göra själv men rådgör med fackman om placering och kanaldragning. Läs noga igenom monteringsanvisningen! OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör.

8. I vilka rum och var ska jag placera tilluftsventiler?
Tilluftsventiler placeras lämpligen i utrymmen där vi vistas mycket, t ex vardagsrum, sovrum, allrum etc. Placeras högt på väggen.

9. Hur märker jag att huset behöver kompletteras med tilluftsventiler?
Du känner trötthet, imma på sovrumsfönstret, instängd lukt, svårt att tända braskaminen, golvdrag.

10. Vilken tilluftsventil är bäst? Fönster- eller väggventil?
Väggventil är att föredra. Den ger ett bättre och lugnare luftflöde. Fönsterventil är lösningen då håltagning för väggventil är ett problem.

11. Var i fönstren ska ventilen placeras?
Fönsterventilen bör monteras i fönstrets övre del, i karmen eller fönsterbågen.

12. Hur stort rum klarar en väggventil?
En väggventil Ø100 klarar att förse ett rum med tilluft på upp till ca 24m2. Större rum – fler ventiler.

13. Kan jag som lekman montera tilluftsventilerna själv?
Ja, det kan du men läs noga bruksanvisningen innan håltagning.

14. Vad är IP-områden?
När du installerar en elektrisk apparat i ett badrum eller ett annat rum med vatten-armatur måste du ta hänsyn till de så kallade IP-områdena.
     Varje elektrisk apparat är märkt med en kapslingsklass (IP-klass), som visar hur skyddad den är mot vatten och damm. Våt-utrymmen delas in i tre IP-områden där varje område har en lägsta IP-klass som får användas. Det är alltid den behörige installatören som avgör var i våtutrymmet som installationen kan ske.

15. Vad innebär CE- och S-märkning?
CE-märkningen är ett legalt krav inom EU. Genom att CE-märka sin produkt intygar tillverkaren att produkten upp-fyller de produktsäkerhetskrav som gäller inom EU.
   S-märket är en frivillig certifiering.
Med S-märket berättar tillverkaren för kunden att produkten har blivit testad och godkänd av Intertek.
   Intertek är ett oberoende provnings-laboaratorium som testar produkter för att se om de uppfyller säkerhetskraven för bland annat elsäkerhet, brandskydd och mekaniska skaderisker.

16. Var hittar jag PIN-koden till min Calima-fläkt?
PIN-koden sitter på motordelens ena ben. Se bild här.