Ventilation

 • Hur märker jag att huset behöver kompletteras med tilluftsventiler?

  Du känner trötthet, imma på sovrumsfönstret, instängd lukt, svårt att tända braskaminen, golvdrag.
 • Vilken tilluftsventil är bäst? Fönster- eller väggventil?

  Väggventil är att föredra. Den ger ett bättre och lugnare luftflöde. Fönsterventil är lösningen då håltagning för väggventil är ett problem.
 • Var i fönstren ska ventilen placeras?

  Fönsterventilen bör monteras i fönstrets övre del, i karmen eller fönsterbågen.
 • Hur stort rum klarar en väggventil?

  En väggventil Ø100 klarar att förse ett rum med tilluft på upp till ca 24m2. Större rum – fler ventiler.
 • Kan jag som lekman montera tilluftsventilerna själv?

  Ja, det kan du men läs noga bruksanvisningen innan håltagning.
 • Vad är IP-områden?

  När du installerar en elektrisk apparat i ett badrum eller ett annat rum med vattenarmatur måste du ta hänsyn till de så kallade IP-områdena.Varje elektrisk apparat är märkt med en kapslingsklass (IP-klass), som visar hur skyddad den är mot vatten och damm. Våtutrymmen delas in i tre IP-områden där varje område har en lägsta IP-klass som får användas. Det är alltid den behörige installatören som avgör var i våtutrymmet som installationen kan ske.
 • Vad innebär CE- och S-märkning?

  CE-märkningen är ett legalt krav inom EU. Genom att CE-märka sin produkt intygar tillverkaren att produkten uppfyller de produktsäkerhetskrav som gäller inom EU.S-märket är en frivillig certifiering. Med S-märket berättar tillverkaren för kunden att produkten har blivit testad och godkänd av Intertek.