Kanalfläktar

Med hjälp av kanalfläktar kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.