Tilluft

Tilluften är lika viktig som fläkten för ventilationen. För att skapa god luftomsättning behöver gammal luft ventileras ut och motsvarande mängd ny, frisk luft släppas in. Med Pax tilluftsventiler kommer rätt luftmängd in i huset på ett kontrollerat sätt. Ventilerna monteras i bostadens torra utrymmen (sovrum, vardagsrum, arbetsrum, barnens rum). Välj mellan Pax Väggventiler och Pax Fönsterventiler som båda är konstruerade för att ge en naturlig luftspridning utan obehag.