Värmeåtervinning

Ventilationsaggregatet Pax Eos har utvecklats för att kunna monteras enkelt i både äldre och nyare hus. Med ett balanserat luftflöde ventilerar Eos ut luft från husets hygienutrymmen, samtidigt som den fördelar ny värmeväxlad fräsch uteluft in i de närliggande rummen. Du som monterar Pax Eos i ett hus med självdragsventilation, kommer uppleva ett påtagligt förbättrat inneklimat.