Pax Miljöpolicy

Pax arbetar aktivt för att minska belastningen på miljön i vårt arbete med att utveckla och tillverka ventilations- och värmeprodukter.

  • Vi engagerar oss i miljöarbetet.
  • Vi följer miljölagstiftningen och strävar efter att hålla en högre ambition än vad myndigheterna kräver.
  • Vi prioriterar leverantörer certifierade mot ISO 14000.
  • Vi beaktar och strävar efter att tillmötesgå våra kunders miljökrav och önskemål.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar på miljöområdet.
  • Vi redovisar vårt miljöarbete och vår miljöstatus med stor öppenhet.

          Logo 9001 14001 Blue