Oljefylld elradiator, 230V, 1400W

Höjd 500 mm, längd 1400 mm, enkelpanel

Svensktillverkad panelradiator med energieffektiv komfortvärme. 
Radiatorn har en diskret placerad elektronisk termostat med exakt reglering.
  
– Automatisk växling (4°C) mellan komfort- och spartemperatur, 
   med repeterande timer. Inbyggd funktion, ingen extra styrtråd behövs.
– Frostskyddstemperatur 7°C.
– Lågtempererat utförande - yttemperatur max 60°C (valbar funktion). 
– Maxtemperaturbegränsning - max 23°C i rummet (valbar funktion). 
– Förberedd för GSM styrd (mobil app) temperatursänkning.
– Svensktillverkad.
– 5 års garanti.

Ca.pris 3720 inkl. moms
Specifikationer
6276-5
Benämning
Radiator 11-514/230 1400W
Artikelnr.
6276-5
EAN
7391477627658
E-nr
8557765
RSK
6736566
Färg/Yta
Vit
Längd [mm]
1400
Effektförbrukning
1400
Spänning / Frekvens
230V AC 50Hz
Kapslingsklass
IP24
Isolationsklass
Klass I ska skyddsjordas
Certifikat
S - Intertek
Märkningar
CE
Anslutning
Dold
Elinstallation
OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör
Dwg Pax Radiator Measures New
Funktioner

Manöverpanelen

Termostatvred [1] 
Önskad temperatur ställs in med vredet.
 
Strömbrytare [2]
 
Grön lampa [3] 
Fast grönt sken visar att radiatorn arbetar med full effekt. 
Blinkande grönt sken visar att radiatorn arbetar med minsta möjliga effekt. Släckt lampa visar att radiatorn inte arbetar för tillfället.

Röd lampa [4] 
Fast rött sken visar att tidsautomatiken är inkopplad. 
Blinkande rött sken innebär att tidsautomatiken har kopplats ur ofrivilligt, t.ex. vid strömavbrott.

Växling mellan Komfort- och spartemperatur [5] 
Tidsintervallet för växling mellan komfort- och spartemperatur ställs in med knapparna 5 och 7. Temperatursänkningen under valt intervall blir ca 4°C och startar den tid du trycker in knapp 5 och/eller 7. Den inställda sänkningen upprepas veckovis tills en ny inställning görs. 

Valbara tidsintervall:
- Knapp 5 = temperatursänkning under 5 h de kommande 5 dygnen. 
- Knapp 7 = temperatursänkning under 7 h de kommande 7 dygnen.
- Knapp 5+7 = temperatursänkning under 12 h de kommande 7 dygnen. 


Temperaturgivare [6]

Ladda ned