Oljefylld elradiator, 400V, 800W

Höjd 300 mm, längd 1200 mm, enkelpanel

Svensktillverkad panelradiator med energieffektiv komfortvärme. 
Radiatorn har en diskret placerad elektronisk termostat med exakt reglering.
  
– Automatisk växling (4°C) mellan komfort- och spartemperatur, 
   med repeterande timer. Inbyggd funktion, ingen extra styrtråd behövs.
– Frostskyddstemperatur 7°C.
– Lågtempererat utförande - yttemperatur max 60°C (valbar funktion). 
– Maxtemperaturbegränsning - max 23°C i rummet (valbar funktion). 
– Förberedd för GSM styrd (mobil app) temperatursänkning.
– Svensktillverkad.
– 5 års garanti.

Ca.pris 3083 inkl. moms
Specifikationer
6274-2
Benämning
Radiator 11-312/400 800W
Artikelnr.
6274-2
EAN
7391477627429
E-nr
8557742
RSK
6736543
Färg/Yta
Vit
Längd [mm]
1200
Effektförbrukning
800
Spänning / Frekvens
400V AC 50Hz
Kapslingsklass
IP24
Isolationsklass
Klass I ska skyddsjordas
Certifikat
S - Intertek
Märkningar
CE
Anslutning
Dold
Elinstallation
OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör
Dwg Pax Radiator Measures New
Funktioner

Manöverpanelen

Termostatvred [1] 
Önskad temperatur ställs in med vredet.
 
Strömbrytare [2]
 
Grön lampa [3] 
Fast grönt sken visar att radiatorn arbetar med full effekt. 
Blinkande grönt sken visar att radiatorn arbetar med minsta möjliga effekt. Släckt lampa visar att radiatorn inte arbetar för tillfället.

Röd lampa [4] 
Fast rött sken visar att tidsautomatiken är inkopplad. 
Blinkande rött sken innebär att tidsautomatiken har kopplats ur ofrivilligt, t.ex. vid strömavbrott.

Växling mellan Komfort- och spartemperatur [5] 
Tidsintervallet för växling mellan komfort- och spartemperatur ställs in med knapparna 5 och 7. Temperatursänkningen under valt intervall blir ca 4°C och startar den tid du trycker in knapp 5 och/eller 7. Den inställda sänkningen upprepas veckovis tills en ny inställning görs. 

Valbara tidsintervall:
- Knapp 5 = temperatursänkning under 5 h de kommande 5 dygnen. 
- Knapp 7 = temperatursänkning under 7 h de kommande 7 dygnen.
- Knapp 5+7 = temperatursänkning under 12 h de kommande 7 dygnen. 


Temperaturgivare [6]

Ladda ned