Pax Passad 30

Fläkt med fuktstyrning och närvarosensor

Våtrumsfläkt för montering i kanal med naturligt självdrag (tak). Med inbyggd fuktautomatik, närvarosensor och eftergångstid. För eftermontage finns tillbehöret Passad kallrasspjäll (8125-1) om fläkten ska monteras i kanal som saknar naturligt självdrag (yttervägg).

Ca.pris 1986 inkl. moms
Beskrivning

Pax Passad 30 är avsedd för förstärkning av luftflöde i självdragsventilerade bostäder. Den är anpassad för montage i våtutrymmen (WC/bad/dusch/ tvättstuga) i anslutning till ventilationskanaler med naturligt självdrag. För att undvika kallras vid montering i kanaler som saknar naturligt självdrag (t.ex. genom yttervägg), kan tillbehöret Pax Passad kallrasspjäll eftermonteras. Detta förutsatt att annat ventilationssystem sköter byggnadens grundventilationsflöde. OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag.

Fläkten startar med hjälp av en närvarosensor (IR/ljus) vid rörelse eller hastig ljusförändring i rummet, eller när fuktnivån överstiger inställt värde. Fläktarna är av insticksmodell och passar för kanaldimensioner Ø100 - Ø140 mm. Vid större dimensioner används tillbehöret Pax Täckplatta. Fläktarna är enkla att montera och samtidigt lätta att rengöra. Kan monteras i valfri position dvs såväl i tak som på vägg. Elektrisk installation skall utföras av behörig installatör.

Specifikationer
1855-1
Benämning
Pax Passad 30
Artikelnr.
1855-1
EAN
7391477185516
E-nr
9302366
RSK
8758476
Färg/Yta
Vit
Material
PP plast
Allpolig brytare
Tillbehör
Effektförbrukning
4W
Spänning / Frekvens
230V AC 50Hz
Kapslingsklass
IP44 (område 1)
Isolationsklass
Klass II ska ej skyddsjordas
Certifikat
S - Intertek
Märkningar
CE
Anslutning
Dold
Kapacitet, friblåsande
95 m3/h
Maxtryck
21 Pa
Ljudtrycksnivå, max varv
21 dB(A) 3 m
Kanal Ø [mm]
Ø100–Ø140
Placering
Tak
Typ av motor
Kullagrad
Temperaturområde
5 - 35°C
Elinstallation
OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör
Dwg Passad 30 31
Funktioner

Funktioner - Inställningar Pax Passad 30

Fuktstyrning:
Pax Passad 30 har en inbyggd fuktsensor som gör att fläkten startar vid förhöjd fuktnivå.
Enkelt åtkomligt reglage för steglös inställning av fuktsensorns tillslagsvärde.
Reglage för fukt i minläge (motsols): Avstängd fuktfunktion.
Reglage för fukt i maxläge (medsols): Kontinuerlig drift oberoende av fuktnivå

Närvarosensor - IR/ljus med automatisk eftergångstid:
Fläkten är försedd med en närvarosensor (IR/ljus). Följande inställningar kan göras med IR-reglaget.
- Läge 1: Fläkten startar direkt när någon rör sig i närvaroområdet. Fläkten startar även vid hastig ljusförändring.
- Läge 2: Som läge 1 med startfördröjning 2,5 min.
- Läge 3: Närvarosensorn avstängd.

Vid start via IR/ljus, arbetar fläkten med en fast eftergångstid på 15 minuter. Därefter stannar fläkten. Om IR-sensorn registrerar ny ”närvaro” startar fläkten igen efter 10 sekunder.

Eftergångstid via strömbrytare:
I fläktens inbyggda elektronik finns (utöver IR-funktionen), en funktion för manuellt aktiverad eftergångstid (via strömbrytare).
- När rummets lamp-/strömbrytare slås till startar fläkten.
- När strömbrytaren stängs av fortsätter fläkten arbeta i 15 minuter (eftergångstid).
- Därefter stannar fläkten.

Direktstart via strömbrytare:
I fläktens inbyggda elektronik finns (utöver IR-funktionen), möjlighet till manuellt tillslag (via strömbrytare).
- När rummets lamp-/strömbrytare slås till startar fläkten.
- När strömbrytaren slås i frånläge stannar fläkten omedelbart.

Tillbehör
pax-passad-30 1855-1
Följande tillbehör passar till denna produkt.
Ladda ned