Pax Passad 31

Fläkt med kallrasspjäll. Fuktstyrning, närvarosensor

Våtrumsfläkt med kallrasspjäll för montering i kanal som saknar naturligt självdrag (yttervägg). Inbyggd fuktautomatik, närvarosensor och eftergångstid

Ca.pris 2253 inkl. moms
Beskrivning

Pax Passad 31, med kallrasspjäll, är främst avsedd att användas som punktförstärkning för ventilation i bostäder med annat befintligt system för grundventilation (t.ex. mekanisk frånluftsventilation).
Anpassad för montage i våtutrymmen (WC/bad/dusch/tvättstuga) i anslutning till ventilationskanaler som saknar naturligt självdrag.
Om fläkten ansluts till självdragskanal, måste kallrasspjället tas bort och bytas ut mot tillbehöret Pax Passad noskona. OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag (tak).

Fläkten startar med hjälp av en närvarosensor (IR/ljus) vid rörelse eller hastig ljusförändring i rummet, eller när fuktnivån överstiger inställt värde. Fläktarna är av insticksmodell och passar för kanaldimensioner Ø100 - Ø140 mm. Vid större dimensioner används tillbehöret Pax Täckplatta. Fläktarna är enkla att montera och samtidigt lätta att rengöra. Elektrisk installation skall utföras av behörig installatör.

Specifikationer
1860-1
Benämning
Pax Passad 31
Artikelnr.
1860-1
EAN
7391477186018
E-nr
9302367
RSK
8758477
Färg/Yta
Vit
Material
PP plast
Allpolig brytare
Tillbehör
Effektförbrukning
4W
Spänning / Frekvens
230V AC 50Hz
Kapslingsklass
IP44 (område 1)
Isolationsklass
Klass II ska ej skyddsjordas
Certifikat
S - Intertek
Märkningar
CE
Anslutning
Dold
Kapacitet, friblåsande
95 m3/h
Maxtryck
21 Pa
Ljudtrycksnivå, max varv
21 dB(A) 3 m
Kanal Ø [mm]
Ø100–Ø140
Placering
Vägg
Typ av motor
Kullagrad
Temperaturområde
5 - 35°C
Elinstallation
OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör
Dwg Passad 30 31
Funktioner

Funktioner - Inställningar Pax Passad 31 

Fuktstyrning: 
Pax Passad 31 har en inbyggd fuktsensor som gör att fläkten startar vid förhöjd fuktnivå. 
Enkelt åtkomligt reglage för steglös inställning av fuktsensorns tillslagsvärde. 
Reglage för fukt i minläge (motsols): Avstängd fuktfunktion. 
Reglage för fukt i maxläge (medsols): Kontinuerlig drift oberoende av fuktnivå 

Närvarosensor - IR/ljus med automatisk eftergångstid: 
Fläkten är försedd med en närvarosensor (IR/ljus). Följande inställningar kan göras med IR-reglaget. 
- Läge 1: Fläkten startar direkt när någon rör sig i närvaroområdet. Fläkten startar även vid hastig ljusförändring. 
- Läge 2: Som läge 1 med startfördröjning 2,5 min. 
- Läge 3: Närvarosensorn avstängd. 

Vid start via IR/ljus, arbetar fläkten med en fast eftergångstid på 15 minuter. Därefter stannar fläkten. Om IR-sensorn registrerar ny ”närvaro” startar fläkten igen efter 10 sekunder. 

Eftergångstid via strömbrytare: 
I fläktens inbyggda elektronik finns (utöver IR-funktionen), en funktion för manuellt aktiverad eftergångstid (via strömbrytare). 
- När rummets lamp-/strömbrytare slås till startar fläkten. 
- När strömbrytaren stängs av fortsätter fläkten arbeta i 15 minuter (eftergångstid). 
- Därefter stannar fläkten. 

Direktstart via strömbrytare: 
I fläktens inbyggda elektronik finns (utöver IR-funktionen), möjlighet till manuellt tillslag (via strömbrytare). 
- När rummets lamp-/strömbrytare slås till startar fläkten. 
- När strömbrytaren slås i frånläge stannar fläkten omedelbart.

Tillbehör
Ladda ned