Pax Eos 100H Ventilationsaggregat

För fast elanslutning.

Byter luften och behåller värmen. Pax Eos är ett kompakt ventilationsaggregat med värmeåtervinning som kan monteras i nästan alla typer av småhus. Aggregatet installeras med anslutning mot yttervägg (på vägg eller i tak) i hygienutrymme eller i intilliggande biutrymme. Pax Eos hämtar frånluft från hygienutrymmen (t.ex. badrum, tvättstuga eller groventré). Samtidigt fördelar aggregatet förvärmd fräsch uteluft, via Ø100mm-kanaler, in till de rum där allra störst krav ställs på luftkvalitén (t.ex. sovrum, barnrum, kontor eller vardagsrum). Energiklass A.

Återvinner upp till 80%
Dessutom återvinner Pax Eos 75-80% av den värme som normalt sett går förlorad via ventilation med traditionell fläkt/ventil. Aggregatet är anpassat för kontinuerlig drift i tre valbara hastigheter/flöden, och varje enhet har kapacitet för att ventilera en bostadsyta på cirka 60-65m2. Pax Eos är främst utvecklad som ventilationslösning för bostadsutrymmen, men kan självklart även monteras i andra lokaler med luftväxlingsbehov.

Enkel att montera
Pax Eos kan med fördel samverka med flera Eos-aggregat, men också tillsammans med traditionella frånluftfläktar och tilluftventiler. Enkel montering, hantering och service samt förebygger effektivt fukt- och mögelproblem. Aggregatet är anpassat för nordiskt klimat och har flera smarta inbyggda automatikfunktioner.

Pax Eos-montage i ett äldre hus fordrar oftast väldigt små ingrepp, men skapar stora förbättringar i husets innemiljö. Både du och huset andas bra med hjälp av Pax Eos.

Läs mer under flikarna ”Beskrivning” och ”Funktioner” eller gå in på Pax Eos egen hemsida här: http://eos.pax.se


Pax Eos 100H/ utan sladd
Effekt: 3.5-25W
Ca.pris 14938 inkl. moms
Beskrivning

Basfunktion

Pax Eos har tre huvudsakliga arbetsmoment:

1: Tar ut luft ur huset (Frånluft). F

2: Tar in luft i huset (Tilluft). T

3: Tvingar frånluften att korsa vägen (X) mot uteluften. X

På branschspråk kallas metoden ibland för FTX.

Det är i korsningen i värmeväxlaren som själva tricket sker. Mellan 75-80% av värmen som är på väg att lämna huset via frånluften, växlas över till den inkommande svalare tilluften. På så vis reduceras värmeförlusten till ett minimum, samtidigt som den inkommande fräscha tilluften får en skön förvärmd komforttemperatur – även under de kyliga årstiderna.       

Pax Eos monteras så att aggregatet hämtar frånluft i hygienutrymmen (t.ex. badrum, tvättstuga), samtidigt som den förvärmda tilluften fördelas i t.ex. barnrum, sovrum, vardagsrum, kontor.

Utöver grundegenskaperna har Pax Eos flera smarta inbyggda styrfunktioner. T.ex. autobalansering mellan från- och tilluftsflöde, fukt- och temperaturautomatik m.m.

Specifikationer

1110-2
Benämning
Pax Eos 100H/ utan sladd
Artikelnr.
1110-2
EAN
7391477111027
E-nr
9302121
RSK
6724023
Färg/Yta
Vit
Material
ABS-plast
Allpolig brytare
Ja
Effektförbrukning
3.5-25W
Spänning / Frekvens
230V AC 50Hz
Kapslingsklass
IP24
Isolationsklass
Klass II ska ej skyddsjordas
Certifikat
S - Intertek
Märkningar
CE
Anslutning
Dold
Kapacitet, friblåsande
30, 52, alt. 78 m3/h (90 m3/h endast frånluft)
Ljudtrycksnivå, min varv
18 dB(A) 3 m
Ljudtrycksnivå, max varv
35 dB(A) 3 m
Kanal Ø [mm]
100
Placering
Vägg eller tak
Typ av motor
EC
Verkningsgrad [%]
75-80
Elinstallation
OBS! All fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör
Läckage [%]
5
Värmarens max. effekt vid OA -20°C [W]
<375W
Övrigt
Fjärrkontroll ingår. Filter: Uteluft G4/Frånluft G4

Funktioner

Montering och service

Pax Eos aggregat-del monteras i uppvärmt utrymme mot vägg eller i tak.

Helst i direkt anslutning mot yttervägg, där avluft ska lämna huset och uteluft ska tas in. Eos kan också monteras längre in i huset via väl kondensisolerade rör för avluft och uteluft.

Ytterväggsgenomföringen utgörs av två rör, (Ø100mm plaströr eller Ø143mm isolerade rör) och på fasaden monteras ett s.k. kombi-gallerdon som riktningsskiljer avluftutblåset från uteluftintaget.

I sitt basutförande tar Pax Eos in frånluft direkt via gallret på aggregatkåpan, vilket förutsätter att aggregatet placeras i rummet där frånluften ska hämtas. Om Eos av någon orsak inte kan platsmonteras i t.ex. badrummet, kan aggregatet istället placeras i ett intilliggande utrymme (t.ex. klädkammare/garderob). I så fall kompletteras aggregatkåpan med en rörstos, och frånluften sugs via ledning/slang från t.ex. intilliggande badrum där då endast ett diskret frånluftdon blir synligt (med frånluftstosen öppnas också möjlighet att samtidigt hämta frånluft från två olika rum).

Kanaldragning för tilluft görs med standardkanaler i plåt eller plast (Ø100mm), och placeras med fördel på vinden (välisolerade) eller i annat dolt utrymme. Pax Eos är tystgående redan i sitt bas-utförande, men för att ytterligare minimera ljudnivån rekommenderas att en ljuddämpare monteras direkt på aggregatets kanalutgång för tilluft. Elförsörjningen till Pax Eos hämtas med stickpropp från ett 230V vägg-eluttag (alt. fast elanslutning via fackman). Pax Eos filter byts med mycket enkla handgrepp. Lämpligt bytesintervall bestäms beroende på hur pass krävande miljö som aggregatet monterats i. En filter-larmsignal i Eos justeras till önskat intervall (leveransinställd på 180 dagar).

Tillbehör
1110-2
Följande tillbehör passar till denna produkt.
Ladda ned