2

Pax Radiatorer

Svensk kvalitet
Pax radiatorer är alla svensktillverkade och av högsta kvalitet med mycket hög ytfinish. Med inbyggd styrintelligens i termostatenheten, kan temperaturen anpassas individuellt för varje enskilt rum.

En källa till god inomhusmiljö
Med Pax radiatorer får du en behaglig värme och ett inneklimat som är befriat från doften av bränt damm, borta är även det irriterande ljudet från knäppande radiatorplåtar.
Pax radiatorer innebär kort sagt hög värmekomfort!

Smarta lösningar
Pax radiatorer är enkla att hantera. Med hjälp av de tydliga symbolerna på termostatvredet ställer du in önskad temperatur. Om radiatorn behöver lossas, vid t.ex. städnin så lossar du det med enkla handgrepp.

Miljö och Ekonomi 
Att Pax radiatorerna är enkla att montera innebär låg installationskostnad. Exaktheten i den elektroniska termostaten gör att radiatorn inte arbetar i onödan, vilket är bra både för din ekonomi och miljön. Samtliga detaljer i är återvinningsbara. 

Fördelar

• Avger en jämn och behaglig komfortvärme.
• Ingen doft av bränt damm eller problem med torr luft.
• Inget knäppande ljud i elementplåtar.
• Elektronisk termostat minskar energiförbrukningen.
• Termostatenheten är diskret placerad.
• Manöverpanelen har tydliga symboler.
• Enkelt att ställa in önskad temperatur.
• Enkel att montera - låg installationskostnad.
• Enkel att lossa vid städning eller tapetsering.
• Samtliga detaljer är återvinningsbara.