Friskt inomhusklimat med Pax Ventiler.

Vad är väl mer naturligt än att andas? Vi gör det alla utan att ens tänka på det. Att vi samtidigt tillbringar allt mer tid inomhus borde innebära att vi ska ställa höga krav på luftkvaliteten i våra hus. Många glömmer dock att även huset måste andas för att de som bor i det ska få ett bra inomhusklimat. Att luft som håller hög fuktnivå (t.ex i badrummet), behöver blåsas ut, skriver de flesta under på. Att vädra ut lite extra i anslutning till toalettbesöket är också en naturlig åtgärd.

Men det är först när motsvarande luftmängder även släpps in i huset, som andningsprocessen balanseras. Med Pax Tilluftsventiler kommer rätt luftmängd in i huset på ett kontrollerat sätt. Välj mellan Pax Väggventiler och Pax Fönsterventiler som båda är konstruerade för att ge en naturlig luftspridning utan obehag.

Frisk luft = piggare barn
Frisk luft = effektivare arbete
Frisk luft = aktivare fritid
Frisk luft = bättre sömn