Pax Ventilation
med
Värmeåtervinning

Precis som du, så måste också din bostad andas och ventileras för att fungera. Framförallt för att du ska må bra i bostaden, men bra ventilation är också en effektiv basförsäkring mot fukt- och mögelrelaterade problem i ditt hus. God hälsa är självklart ovärderlig, och just därför bör bra ventilation vara en av grundstenarna i din bostad!

Självdragsventilation
De flesta småhus i Sverige (cirka 70%) ventileras genom den så kallade självdragsprincipen. Den bygger till stor del på naturlagar i kombination med skillnader mellan utomhus- respektive inomhustemperaturer. Självdragssystemet kan fungera bra under kall årstid. Särskilt i hus med gamla otäta fönster, och ett värmesystem som ger en varm skorsten (t.ex. oljeeldning). Men när fönstren byts ut mot nya betydligt tätare, och oljepannan lämnat plats för den moderna värmepumpen, så försvagas självdraget markant. Sommartid uteblir det ibland helt. Konsekvensen blir ofta en alldeles perfekt miljö för mögel att växa i.


Förbättra ventilationen med värmeåtervinning
En del husägare kompletterar självdragsventilerade villor med frånluftsfläktar i badrum/tvättstuga, och sätter tilluftsventiler i sovrummen och vardagsrum. Sommartid, när den inkommande uteluften inte behöver värmas upp, blir driftskostnaden för förstärkt självdrag näst intill obetydlig. Det är årets kalla månader som blir kännbara för plånboken när det gäller värmeförluster. Under vintern är det många som stänger sina tilluftsventiler för att slippa kallras. När även fläkten stängs av för att inte blåsa ut varmluften i huset blir ventilationen obefintlig och det är här Pax Eos och Pax Mistral kommer in som ventilationslösningar med värmeåtervinning.

Pris och tillgänglighet
Både Pax Eos och Pax Mistral är mycket prisvärda metoder för att snabbt uppgradera din bostad med modern energiåtervunnen ventilation. Pax Eos och Pax Mistral säljs bl.a. via installatörer inom värme, ventilation, el och VVS, men finns också tillgängliga via välsorterad bygghandel.

Kontakta din återförsäljare för en offert.

Inför montage av Pax Eos eller Pax Mistral bör du kontakta Plan- och Byggkontoret i din kommun, angående ev. behov av bygglov eller bygganmälan för installation i ditt hus.

I samband med montage av Pax Eos/Pax Mistral:
Var observant på att vägg-håltagning görs utan att äventyra byggnadens bärande regelkonstruktion och ej heller skada husets ledningar för el, vatten, värme eller avlopp.