2

Pax Väggventiler

Enkel hantering
Pax Väggventiler finns i två kanaldimensioner Ø80 mm och Ø100 mm. Väggstosen, med bajonettinfattning mot ventilens innerdel, medger en mycket bra åtkomlighet i samband med såväl rengöring som filterbyte. Med ett steglöst inställbart spjäll regleras de manuellt styrda ventilernas luftöppning, via en spak. Ventilen finns även i ett automatiskt utförande där en termostat reglerar ventilens spjällöppning.

Smarta funktioner
Den termostatstyrda modellen har maximal luftöppning vid +10°C och däröver. Spjällöppningen minskas därefter successivt, i takt med fallande temperatur. Vid -5°C har spjället uppnått slutet läge. Spjällbladet är försett med brytbitar som, sedan de tagits bort, säkerställer ett minimiluftflöde även vid helt slutet spjäll. Termostaten finns även som tillbehör och kan eftermonteras på en befintlig Pax väggventil i manuellt utförande. Insidan av väggventilens innerkåpa är isolerad för att motverka kondensutfällning. Undersidan av ventilens innerdel saknar luftöppning, medan överdelen är helt öppen. Detta för att den inströmmande luften ska få en spridningsbild som minimerar risk för kalldrag.