2

Pax hjälper din bostad att andas.

På en viktig punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas för att må bra. Du andas ju reflexmässigt utan att ens tänka på det, men ditt hus behöver ofta lite hjälp med luftutbytet. I Pax sortiment hittar du produkterna som hjälper dig att skapa en bra luftbalans i bostaden. Du bör ställa höga kvalitetskrav på driftsäkerhet, energiåtgång, installations- och servicevänlighet, automatikfunktioner och inte minst på en riktigt låg ljudnivå.

Nya tider - nya behov
Vi tillbringar allt mer tid inne i våra bostäder. Vi duschar oftare. Vi bygger, renoverar och inreder med olika typer av konstgjorda material. Vi ”tätar till” våra hus, t.ex. i samband med byte av värmekälla. Nya levnadsvanor och ombyggda hus ställer därmed allt högre krav på bostadens luftomsättning. Hur ventileras ditt hus? Fungerar självdraget? Andas du friskt hemma?

Pax ventilationsprodukter förebygger
Vad händer om vi fortsätter att snåla på ventilationen och låter huset förbli ”tilltätat”? På kort tid kommer den dåliga luften att orsaka obehaglig lukt i stora delar av bostaden. På lite längre sikt bildas mögelangrepp och i värsta fall röta, om inte fukten ventileras ut på rätt sätt från husets våtutrymmen. Så långt materiella skador. I slutändan kommer även vi som bor i huset att må mindre bra - ohälsa i form av trötthet, återkommande huvudvärk och allergibesvär är vanliga följder för människor som vistats länge i dåligt ventilerade bostäder - ett alltför ”högt pris” för det ”täta och energiekonomiska” huset, eller hur? Om vi istället väljer att montera tilluftsventiler i husets ”torra utrymmen” och fläktar i våtutrymmen, så grundläggs en luftomsättning som förebygger, och ofta förhindrar uppkomsten av de ovan nämnda problemen. Vill vi dessutom återvinna värme så är Pax Eos valet. Oavsett val så kan montaget många gånger göras i anslutning till tidigare befintliga ventilationskanaler, vilket medför låg installationskostnad. Med andra ord; En liten investering som gör stor nytta!