KANALFLÄKTAR

Med hjälp av kanalfläktar kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.

 

  • Totalt: 2
  • Totalt: 2

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.