Handdukstorkar

 Hur mycket vatten ska jag fylla på i handdukstorken vid installation?  Fyll upp vatten till det övre tvärgående röret så att halva röret är vattenfyllt. Tänk på att för lite vatten kan förstöra elpatronen och att för mycket inte lämnar tillräckligt med utrymme för att vattnet ska kunna expandera under uppvärmningen, så var noga med att göra rätt. Rådfråga alltid en behörig installatör om du känner dig osäker. Vatten expanderar vid uppvärmning, låt luftventilen vara öppen första gången torken värms upp till sin maximala temperatur ca 60-65 grader, stäng ventilen när torken är som varmast.
 Får jag installera handdukstorken själv? Om din handdukstork har en stickpropp som monterats i fabrik kan du installera den själv, men bara om eluttaget ligger utanför område 1 (se allmänna byggregler).
 Vilken typ av handdukstork passar mig? Om du bara ska använda din handdukstork till att torka och värma handdukar och kläder räcker det med en elektrisk handdukstork. Då kan du välja ur hela Pax sortiment.
 Får jag montera handdukstorken upp och ned? Nej! Våra produkter är tillverkade för att sitta på ett visst sätt. Monterar du produkten åt fel håll är det stor risk att den inte fungerar som den ska. Rådfråga alltid en behörig installatör om du känner dig osäker.
 Vad är CC-mått? CC-mått är måttet centrum-centrum på avståndet mellan anslutningsrör och skruvhål.
 Vad menas med kombinerat vatten och el?  Har du en vattenfylld handdukstork kan du installera den i ditt radiatorsystem med en radiatorventil. Det är dock alltid bra att komplettera med en elpatron så att du kan ha handdukstorken på även på sommaren när värmen i huset ofta är avstängd. På sommaren är handdukstorken som allra viktigast eftersom den höga luftfuktigheten får kläder och handdukar att torka långsamt. Då är det större risk för mögel och bakterietillväxt.
 Vad är VVC?  Detta system hittas nästan uteslutande i flerfamiljshus. Pax förbehåller sig till Säker Vattens branschregler och förespråkar inte installation av handdukstork på VVC-system, bland annat på grund av risk för tillväxt av legionellabakterier.
 Vad händer med min produkt vid strömavbrott?  Om du har en timer som är ställd utan app så försvinner den efter strömavbrott. Är timern programmerad via appen så ligger den kvar, men Momento II™ kommer att ha tappat tiden/klockslag så den kommer indikera detta genom att sakta blinka rött. För att återställa detta behöver man bara koppla upp sig med appen, då får den aktuell tid. Produkter utan timer är på eller av.
 Varför ska jag välja Momento II™?  Om du använder appen Pax Wireless kan du ställa in upp till 20 individuella timer per vecka och du kan ändra effekten via appen från 20 till 100 procent. Via appen kan du också koppla ihop din Momento II™ med Pax Calima badrumsfläkt så att handdukstorken aktiveras vid ökad fuktnivå. Denna funktion påverkar inte övriga funktioner/timer.
 Vad är IP-områden?  När du installerar en elektrisk apparat i ett badrum eller ett annat rum med vattenarmatur måste du ta hänsyn till de så kallade IP-områdena.Varje elektrisk apparat är märkt med en kapslingsklass (IP-klass), som visar hur skyddad den är mot vatten och damm. Våtutrymmen delas in i tre IP-områden där varje område har en lägsta IP-klass som får användas.Det är alltid den behörige installatören som avgör var i våtutrymmet som installationen kan ske.
 Vad ska jag tänka på när jag väljer radiatorventiler?  Avgör om du har möjlighet att installera din kombitork med dolda rör i väggen eller med utanpåliggande radiatorrör. Därefter är det viktigt att se om du ska driva din kombitork på enbart radiatorsystemet eller kombinerat med en elpatron. Vi rekommenderar kombinerat för garanterad komfort året om, även när radiatorsystemet är avstängt sommartid.
 Vad innebär CE- och S-märkning? CE-märkningen är ett legalt krav inom EU. Genom att CE-märka sin produkt intygar tillverkaren att produkten uppfyller de produktsäkerhetskrav som gäller inom EU S-märket är en frivillig certifiering. Med S-märket berättar tillverkaren för kunden att produkten har blivit testad och godkänd av Intertek. Intertek är ett oberoende provningslaboratorium som testar produkter för att se om de uppfyller säkerhetskraven för bland annat elsäkerhet, brandskydd och mekaniska skaderisker.
 Installationsfilm Pax elektriska handdukstorkar

 Installationsfilm Pax kombinerade handdukstorkar

 Instruktion till parkoppling mellan Pax Calima badrumsfläkt och handdukstork via vår app "Pax Wireless"

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.