Flex I

- svängbara armar på litet utrymme


Flex I har individuellt svängbara armar som du kan vrida som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så liten som möjligt. Rören är raka, vilket gör det enkelt att hänga på och ta av dina handdukar. Du kan få din Flex I i flera varianter. Välj mellan 2–6 armar som är individuellt svängbara i 180 grader, vilket betyder att du kan ha den både höger- och vänsterställd. Flex I finns med och utan Momento II timerfunktion.

Filter

  • 1
  • 2
  • Totalt: 14
  • 1
  • 2
  • Totalt: 14
 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.