Värmeåtervinning

- byter luften och behåller värmen

Pax Eos är ett ventilationsaggregatet med värmeåtervinning som kan monteras i både äldre och nyare hus. Med ett balanserat luftflöde ventilerar Eos ut luft från husets hygienutrymmen, samtidigt som den fördelar ny värmeväxlad fräsch uteluft in i de närliggande rummen. Genom att installera en enda Eos kan du till exempel ventilera ett badrum och de intilliggande sovrummen. På så vis kan du och din familj andas bra luft i de rum där ni spenderar mer än en fjärdedel av livet. Eos finns i två varianter. Eos 100H+ levereras i Gör-det-själv-utförande med sladd och stickpropp, medan Eos 100H är avsedd för fast elinstallation.

Filter

  • Totalt: 2
  • Totalt: 2
 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.