Reklamationer

Køberen kan ikke få medhold i sin reklamation, medmindre han skriftligt meddeler fejlen (reklamationen) inden for de angivne frister nedenfor. Fejl der er opdaget eller burde have været opdaget, da varen blev leveret til køberen, skal reklameres inden for fem arbejdsdage fra leveringsdatoen og inden varen monteres. Hvis fejlen er opstået under transport af varen og der kvitteres for modtagelse af varen, skal fragtmanden gøres opmærksom på fejlen ved levering. Ellers skal der reklameres indenfor ti arbejdsdage efter fejlen er opdaget, burde have været opdaget eller køber har fået kendskab til fejlen i forbindelse med reklamation fra anden side.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.