Pax – nytænkning hver dag siden 1945

Efter anden verdenskrigs afslutning omstillede verden sig – fra lidelse og ødelæggelse til fremtidshåb og fred. I Sverige satte man alle kræfter ind på udvikling – en indstilling, der passede opfinderen og entreprenøren Folke Andersson i Eskilstuna rigtig godt. Samme år som krigen sluttede, startede han Pax og begyndte at fremstille emhætter. Navnet er naturligvis alt andet end tilfældigt – Pax er det latinske ord for ”fred”.

Velstanden fortsatte med at vokse i Sverige, og folk fik nye vaner. Man begyndte eksempelvis at tage brusebad, både ofte og længe. Badeværelsernes naturlige aftræksventilation var ikke længere tilstrækkelig. Folke Andersson, som nu havde flyttet hovedkontor og produktion til Hälleforsnäs i Södermanland, så en løsning, og Pax lancerede Sveriges første ventilator fremstillet og godkendt til vådrum.

Hvert år sælger Pax næsten 100.000 vådrumsventilatorer. Siden Folke Anderssons start er der blevet solgt ca. 3 millioner Pax-ventilatorer til forbedring af luften i boliger.

I 2013 blev Pax opkøbt af Volution Holdings og indgår i dag i den børsnoterede Volution Group plc, der er en førende leverandør af ventilationsprodukter med hovedmarkeder i Storbritannien og Nordeuropa.

Vi bestræber os hver dag for at fortsætte Folke Anderssons nytænkning. Vores sortiment omfatter nu en komplet vifte af varme- og ventilationsprodukter, som alle bidrager til et bæredygtigt, moderne og sundt miljø i hjemmet.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.