Product · Planet · People

Vores formål er at skabe et sundt indeklima på en bæredygtig måde, det gennemsyrer alt, hvad vi laver.
Med dette in mente har Volution Group udviklet en bæredygtighedsstrategi baseret på tre nøgleord; Product, Planet, People. 

Product

- Et bæredygtigt og sundt indeklima

Vi skaber produkter designet til at forbedre luftkvaliteten i vores hjem. Udover at forbedre indeklimaet for mennesker, ønsker vi også at bidrage til at gøre verden mindre kuldioxidintensiv.

Vi er ISO 9001 certificeret. Det betyder, at vi konstant arbejder på at forbedre, opfylde og overgå vores mål og ambitioner.

Vi vil: 
Fokusere på at udvikle så energieffektive produkter som muligt og stræbe efter at nå vores mål om netto-nul-emissioner.

Udvikle ventilationsprodukter, der skaber ren indeluft, fremmer folks sundhed og øger deres komfort.

Et bæredygtigt produktsortiment
Efterspørgslen efter kulstoffattige produkter er stigende, og det samme er vores bæredygtige produktsortiment. Vi udvikler produkter med en lang levetid uden at gå på kompromis med design og funktion.

Fremtidens hjem 
Vi er parate til at investere massivt i fremtidige innovationer, der kan føre til mere bæredygtige boliger. Reducerede emissioner og bedre luftkvalitet er altid i fokus, når vi designer vores produkter.

Ved at samarbejde med vores kunder kan vi lære mere om at skabe et energieffektivt og sundt indeklima.

Planet

– Reducere emissioner og kloge materialevalg

Vi vil: 
Reducere vores miljøpåvirkning gennem forbedringer i hele driften.

Vælge materialer af høj kvalitet, der holder længe og understøtter skabelsen af ​​en cirkulær økonomi.

Reducere alle former for affald i hele vores værdikæde.

Klare mål
Vi er ISO 14001 certificeret og arbejder på at blive kuldioxidneutrale i fremtiden. Vi har sat klare mål for CO2-reduktion på kort, mellemlang og lang sigt.

I koncernens årsrapport vil vi hvert år rapportere, hvor godt vi opfylder vores mål.

People 

Engagement, inklusion og påskønnelse

Vi vil:
 
Få alle vores medarbejdere til at føle sig engagerede, inkluderede og værdsat. Hos os skal enhver medarbejder kunne udfolde deres fulde potentiale.

Opbygge relationer, give støtte, hvor det er nødvendigt, og efterlade en varig arv.

Træne vores medarbejdere i kvalitet, bæredygtighed og arbejdsmiljøspørgsmål, så ulykker undgås og arbejdsmiljøet forbedres.

Mangfoldighed, ligestilling, inklusion og trivsel
Vi byder medarbejdere af forskellig nationalitet, kultur, baggrund og seksuel orientering velkommen. Vi ønsker at bidrage til en arbejdsplads med gensidig respekt, hvor alle vores medarbejdere føler sig værdsat, og hvor deres indsats gør en forskel. 

Forsyningskæden  
Vi udfører løbende gennemgang af vores underleverandører for at sikre, at de opfylder medarbejdernes sundheds- og sikkerhedskrav, at arbejdsmetoder er etiske, og at personalet behandles retfærdigt.

Vores vejledende principper er respekt, sikkerhed og inklusion. Vi mener, at de samme principper bør anvendes i hele vores forsyningskæde, så vi kan opfylde vores fælles mål; at skabe et godt indeklima på en bæredygtig måde.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.