Kontakt

Kundsupport
0047-23 14 18 10
info@volutiongroup.no

Sales Manager Norge
Ingar Spigseth
0047 93 45 09 80
ingar.spigseth@volutiongroup.no

Distriktsansvarig
Erik Gundersen
0047-97 14 11 57
erik.gundersen@volutiongroup.no

Distriktsansvarig GDS
Terje Skomsøy
0047-91 14 44 00
terje.skomsoy@volutiongroup.no

Sales & Markedskoordinator
Erik Eriksson
0047-93009210
erik.eriksson@volutiongroup.no

CEO
Andreas Löfstrand
0470-70 77 05
070-142 49 60
andreas.lofstrand@volutiongroup.se

Adress
Volution Norge AS
Verkseier Furulundsvei 16B, 4. etg
N-0668 Oslo

Varsling
En ekstern person som med rimelig grunn mener at upassende forretningsatferd eller et lovbrudd finner sted eller har funnet sted, bør i første omgang ta opp saken skriftlig med sin kontaktperson hos Volution.
En ekstern person har imidlertid også mulighet til å rapportere bekymringer anonymt gjennom Volution Speak Up-kanalen - med henvisning til "Volution". Volution Speak Up-kanalen finnes i Volution Group Code of Conduct & Whistleblowing policyhttps://www.volutiongroupplc.com/sustainability/policies/.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.