Product · Planet · People

Vårt formål er å skape sunne innemiljøer på en bærekraftig måte, det gjennomsyrer alt vi gjør.
Med dette i bakhodet har Volution Group utviklet en bærekraftstrategi basert på tre nøkkelord; Produkt, planet, mennesker.

Product

– Et bærekraftig og sunt innemiljø

Vi lager produkter som er utviklet for å forbedre luftkvaliteten i hjemmene våre.

I tillegg til å forbedre innemiljøet for mennesker, ønsker vi også å bidra til å gjøre verden mindre karbonintensiv. 

Vi er ISO 9001 sertifisert. Dette betyr at vi hele tiden jobber med å forbedre, møte og overgå våre mål og ambisjoner. 

Vi vil:
Fokusere på å utvikle produkter som er så energismarte som mulig og strebe etter å nå vårt mål om netto nullutslipp. 

Utvikle ventilasjonsprodukter som skaper ren inneluft, fremmer folks helse og øker komforten. 

Et bærekraftig produktsortiment
Etterspørselen etter lavkarbonprodukter øker, og det samme gjør vårt bærekraftige produktsortiment. Vi utvikler produkter med lang levetid uten å gå på kompromiss med design og funksjon. 

Vi er forberedt på å investere tungt i fremtidens innovasjoner som kan føre til mer bærekraftige hjem. Reduserte utslipp og bedre luftkvalitet er alltid i fokus når vi designer produktene våre. 

Ved å samarbeide med kundene våre kan vi lære mer om å skape energieffektive og sunne innemiljøer.

Planet

Reduserte utslipp og kloke materialvalg

Vi vil:
Redusere vår miljøpåvirkning gjennom forbedringer i hele virksomheten. 

Velg materialer av høy kvalitet som varer lenge og støtter etableringen av en sirkulær økonomi.  

Redusere alle former for avfall i hele verdikjeden. 

Vi er ISO 14001-sertifisert og jobber for å bli karbonnøytrale i fremtiden. Vi har satt klare mål for karbonreduksjon på kort, mellomlang og lang sikt. 

I konsernets årsrapport vil vi årlig rapportere på hvor godt vi når våre mål.

People 

– Engasjement, inkludering og verdsettelse

Vi vil:
Få alle våre ansatte til å føle seg engasjert, inkludert og verdsatt. Hos oss skal alle ansatte kunne oppfylle sitt fulle potensiale.  

Bygg relasjoner, gi støtte der det trengs, og etterlat en varig arv. 

Utdanne våre ansatte i kvalitet, bærekraft og arbeidsmiljøspørsmål slik at ulykker unngås og arbeidsmiljøet forbedres. 

Mangfold, rettferdighet, inkludering og trivsel Vi ønsker velkommen ansatte av forskjellige nasjonaliteter, kulturer, bakgrunner og seksuelle legninger. Vi ønsker å bidra til en arbeidsplass med gjensidig respekt, der alle våre ansatte føler seg verdsatt og hvor deres innsats gjør en forskjell.  

Leverandørkjede Vi gjennomfører løpende revisjoner av våre underleverandører for å sikre at de oppfyller de ansattes krav til helse og sikkerhet, at arbeidsmetoder er etiske og at ansatte behandles rettferdig.   

Våre veiledende prinsipper er respekt, sikkerhet og inkludering. Vi mener at de samme prinsippene bør brukes i alle våre forsyningskjeder, slik at vi kan nå vårt felles mål; å skape gode innemiljøer på en bærekraftig måte.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.