Stäng ute bullret men låt friska luften flöda

Störs du av buller utifrån passar det perfekt med en ljuddämpande friskluftsventil.
När du gör en håltagning i en yttervägg bör den om möjligt placeras där ljudnivån är så låg som möjligt, till exempel mot en bakgård eller in mot trädgården. Men ibland går det inte att sätta friskluftsventilen på det sätt man önskar. När du släpper in luft i din bostad följer ofta ljudet med in. Trafikljud, ljud från industri eller bara ljud från fritidsaktiviteter kan upplevas nog så störande.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.