5 års garanti

- vi litar på vår höga kvalitet

 

Pax ställer höga krav på kvaliteten. Det tycker vi att du också ska göra. Därför ger vi dig fem års garanti på alla våra handdukstorkar. Garantin ger dig rätt att reklamera fel och brister i upp till fem år från köptillfället.

Villkor för denna garanti är att produkten är installerad och monterad efter föreskriven anvisning samt att användningen inte bryter mot vår skötselanvisning.

Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller vid indirekta skador. Reparation som utförs utan vårt medgivande under garantitiden omfattas inte av garantin.

Vi litar på vår höga kvalitet. I samarbete med våra underleverantörer genomför vi en mycket sträng kontroll och noggranna tester på vår fabrik. Efter det kvalitetskontrollerar vi komponenterna på vår egen kvalitetsavdelning innan vi bestämmer oss för att de lever upp till Pax höga standard. Alla reklamationer skall göras på inköpsstället mot uppvisande av kvitto.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.