Pas på dig selv og luften, du indånder

Frisk luft ind i dit hjem

 

Frisk luft ind i soveværelser og stuer

Sover du dårligt og er luften i soveværelset lidt indelukket om morgenen? Får du tør hoste og øjenirritation i stuen eller i andre rum? Så har du sandsynligvis ingen eller dårlig ventilation i disse rum. Dårlig søvn og irriterede slimhinder gør ikke nogen lykkeligere, men heldigvis er der enkle og hurtige løsninger på problemet.

For at du, din familie og din bolig skal føle sig godt tilpas, skal der frisk luft ind i hjemmet. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt, at du installerer et passende antal friskluftsventiler for at undgå problemer med tør og indelukket luft. En god tommelfingerregel er, at du installerer en friskluftsventil i hvert soveværelse og to i stuen. Sørg derefter for, at frisk luft kan cirkulere mellem værelserne og luften kan forsvinde ud gennem boligens vådrum.

Friskluftsventiler fra Fresh er designet til at optage den rigtige mængde filtreret luft uden at give ubehageligt træk. Suppler gerne ventilerne med tilbehør, der beskytter mod for eksempel pollen og støj.

De mest almindelige typer friskluftventiler er vægventiler og vinduesventiler.

Vægventiler
Placer gerne dine vægventiler mod baghaven, hvor der er et roligt og lavt støjniveau samt så højt som muligt på væggen og med et filter, så du undgår støv og snavs.

Tips til installation
Monter ventilen højt oppe på væggen, cirka 10 cm under loftet
Brug gerne vores hulsave, de gør det lettere at skære hul i væggen
Lav hullet med en nedadgående hældning på et par grader udad, så kondens ikke løber ind i boligen
Hvis du er i tvivl, skal du altid kontakte en fagmand.


Placering ved radiator


Placering ved gulvvarme

Vinduesventiler
Fresh har vinduesventiler til både indadgående og udadgående vinduer.

Tips til installation
Monter altid ventilen øverst i vinduesrammen.
Brug boreskabelonen på æsken. Hvis du har flere vinduer, kan det være en god ide at købe en boreskabelon i metal.
Minimer revner ved boring ved at fastgøre en trælægte på den modsatte side, så boret går gennem både vinduesrammen og lægten.
Ved montering i en vinduesramme skal du passe på ikke at beskadige glasset. Hvis vinduet er med termoruder eller et koblet vindue, for at undgå kondens mellem vinduesglas, placeres en støvtæt strimmel mellem vinduesrammerne omkring hullet.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.