TILLUFT

Tilluften er like viktig som viften for ventilasjon. For å skape god luftsirkulasjon må gammel luft ventileres og tilsvarende mengde ny, frisk luft slippes inn. Med Pax tilluftsventiler kommer riktig mengde luft kontrollert inn i huset. Ventilene er installert i de tørre områdene i hjemmet (soverom, stue, arbeidsrom, barnerom). Velg mellom Pax Veggventiler og Pax Vindusventiler, som begge er designet for å gi en naturlig luftfordeling uten ubehag.

  • Totalt: 2
  • Totalt: 2

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.