Friskere og mindre allergi med bra ventilasjon

Siden vi tilbringer mesteparten av tiden innendørs, er det viktig med bra omsetting av luft og en behagelig temperatur, ettersom dette minimerer risikoen for helseproblem og allergier. God ventilasjon kan ikke forhindre allergi eller astma, men vil forbedre forutsetningene for å holde seg frisk.

God luftutveksling er ekstra viktig om du er allergiker eller vil unnvike å få problem med allergi. Fresh tilbyr ulike filtre som kan brukes sammen med friskluftsventiler, blant annet mot pollen.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.