Luft mellom rom

 

Flytte varmen mellom rom

Altfor varmt på kjøkkenet og soverommet? For kaldt i stua eller kjellerstua? Problemet er vanligere enn du tror. Altfor mange hus har problem med unødvendig høye energiutgifter – både for oppvarming og avkjøling. Men det finnes en løsning som verken koster skjorta eller er spesielt vanskelig å fikse selv.

Man snakker ofte om tilluft og fraluft, men glemmer luften som beveger seg mellom rom. Om luften ikke kan bevege seg mellom rom, fungerer ikke ventilasjonen, og iblant kan dette være årsaken til at man har dårlig luft i et rom, til tross for at man har installert friskluftsventil eller baderomsvifte. Problemer med dårlig overluftssirkulasjon, løses ofte ved å installere kanalvifter eller overluftsventiler.

Flytte varme mellom rom
Stadig flere installerer kamin eller luftvarmepumpe for å komplettere øvrig oppvarming. Problemet er at varmen ofte blir værende i samme rom. Løsningen kan være å installere en såkalt varmeflytter, som hjelper til med å flytte overskuddsvarme til tilstøtende rom.

 


Fordel overskuddsvarme fra et rom til et annet.

 

Ofte handler det ikke om å tilføre mer kulde eller varme, men heller om å fordele varmen på en bedre måte. Bedre ventilasjon er bare én måte å få mer ut av hver oppvarmingskrone.


Ofte handler det ikke om å tilføre mer kulde eller varme, men heller om å fordele varmen på en bedre måte. Bedre ventilasjon er bare én måte å få mer ut av hver oppvarmingskrone.

 

Ved å installere noen av Fresh sine varmeflyttere eller kanalvifter, kan du ta vare på varmen i huset, før den sendes ut og erstattes med ny, frisk luft. På den måten kan du ta vare på inntil 70 % av varmen. Ovenfor kan du velge det produktet som passer dine behov best, og lese mer om hvordan du både kan spare penger og få et bedre inneklima på samme tid.


Luftbevegelsen i en godt ventilert bolig.

 

Installasjonstips

  • Bruk ventilasjonskanaler og kanalvifter om du behøver flytte varme mellom flere rom i boligen
  • Installer lyddempere før og etter kanalviften, eller ved hver til- og fraluftsventil
  • Isoler alltid kanaler i kalde rom for å unnvike kondens

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.