Reklamasjon ved feil

Kjøperen kan ikke påstå at varen har feil om de ikke leverer en skriftlig beskjed (reklamasjon).

om feilen innen tidsfrister som angis nedenfor.Feil som merkes eller som burde merkes når varen blir overlevert til kjøperen, skal reklameres innen fem arbeidsdager, og før varen er montert. Om feilen har oppstått under transport og varen kvitteres på fraktseddel, skal feilen umiddelbart meldes til sjåføren også.  I andre tilfeller skal feilen reklameres på innen ti arbeidsdager etter at feilen oppdages, burde blitt oppdaget eller på annen måte blitt kjent for kjøperen gjennom reklamasjon fra annen part.