Levante

Pax Levantemodellerna är utvecklade för att du enkelt ska hitta en fläkt som kan förbättra ventilationen i just din innemiljö. Levante lämpar sig utmärkt som förstärkning av ventilation i hus där det naturliga självdraget inte alltid är tillräckligt. Men också som kompletterande frånluftflöde, i hus där ett befintligt mekaniskt frånluftsystem ibland kan behöva en tillfällig förstärkning (dock via egen separat kanal).

Filter

  • Totalt: 5
  • Totalt: 5
 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.