SIDESCUTTLES

Pax Vindusventiler består av en innendørsdel og en utendørsdel som monteres i vindusrammen eller -karmen. Medfølgende bormal viser hvor hull eller spalter for luftinntak skal plasseres. Enkel å montere selv. Vindusventilene kan monteres både over og under vinduet. Luftmengden kan reguleres, og ventilen har et diskré design i aluminium eller plast. Vindusventilene er tilgjengelige i tre varianter, tilpasset ulike ventilasjonsbehov. Utendørsdelen er utstyrt med insektsgitter.

Filter

  • Totalt: 3
  • Totalt: 3
 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.