Kombi El/Vatten

Pax kombitorkar fylls med vatten vid installation och värms antingen med Pax elpatron utrustad med timern Momento II™ och/eller genom att kopplas på ett befintligt vattenburet radiatorsystem (ej VVC) via en radiatorventil. Om du monterar både en elpatron och en radiatorventil kan du använda din handdukstork även när värmesystemet är avstängt.