Sirocco - helautomatisk badrumsfläkt med ljus- och fuktsensor, grundinställd på kontinuerlig drift

Pax Sirocco är enkel att installera och klar att användas utan att några inställningar behöver göras. Grundinställd på kontinuerlig drift för grundventilation på låg hastighet och har ljus- och fuktsensorer aktiverade.