Takuuehdot

Myyjä vastaa tuotteen virheistä, jotka ilmenevät 2 vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta, ellei annetuissa takuuehdoissa toisin mainita. Joillakin tuotteilla on pidennetty takuu, mikä on mainittu kyseisten tuotteiden yhteydessä. Takuu kattaa vain tuotteen, eli kyseessä on tuotetakuu.

Myyjä ei ole vastuussa mistään, mikä johtuu virheellisestä kokoonpanosta tai asennuksesta, puutteellisesta ylläpidosta, väärästä hoidosta, laiminlyönnistä, epätavanomaisesta käytöstä tai muusta ostajaan liittyvästä seikasta (katso käsikirja). Takuu ei kata ilman myyjän suostumusta takuuaikana tehtyjä korjauksia.

Myyjän vastuu ei myöskään kata normaalia kulumista tai huononemista. Ostajan velvollisuus on noudattaa sovittuja huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä ja dokumentoida ne.

Ilmoitettujen aikojen jälkeen ilmenevistä tuotteen virheistä myyjä on vastuussa vain, jos virhe on olennainen ja sen osoitetaan johtuvan myyjän huolimattomuudesta. Ilmoitetun vastuun osalta sovelletaan laissa säädettyä yleistä vanhentumisaikaa tuotteiden toimituspäivästä lukien. Reklamaation kohteena oleva tuote on annettava myyjän tarkastettavaksi. Jos ostaja tekee reklamaation ja käy ilmi, ettei virhe ole myyjän vastuulla ja että ostajan olisi pitänyt ymmärtää tämä, myyjällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen aiheutuneista kustannuksista.

Myyjän on ilman aiheetonta viivytystä reklamaation tekemisen jälkeen oikaistava virhe korvaavalla tuotteella ilman ostajalle aiheutuvia kustannuksia. Myyjä ei ole vastuussa virheistä tai vahingoista, jotka ylittävät edellisissä kappaleissa määrätyt vastuut. Tämä koskee kaikkia menetyksiä, joita virhe tai vahinko ehkä aiheuttaa, esimerkiksi tuotannon menetystä, saamatta jäänyttä voittoa ja muita välillisiä taloudellisia menetyksiä.

Kaikki reklamaatiot on tehtävä ostopaikassa kuitin kera.

Takuut viittaavat myyjän takuisiin. Muut myyntiketjun osapuolet voivat antaa laajempia takuita. Kyseiset laajennetut takuut on sovittava takuun antaneen osapuolen kanssa.

Pidätämme oikeuden painovirheisiin sekä muutoksiin materiaaleissa ja malleissa.

GARANTIVILLKOR voimassa 25.4.2024 alkaen

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.