Pyyhekuivaimet

Voinko asentaa pyyhekuivaimen itse? Kun pyyhekuivaimessa on tehtaalla valmiiksi asennettu pistotulppajohto, voit kytkeä laitteen itse, mikäli pistorasia ei sijaitse kylpyhuoneessa sähköturvallisuusalueella 1 (katso yleiset rakennusmääräykset ja Tukes.fi).
Kun pyyhekuivaimen sähköasennus tehdään kiinteästi, tai kun se liitetään osaksi vesikiertoista järjestelmää, asennus on aina jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.
Suosittelemme, että keskustelet aina ensin ammattiasentajan kanssa sopivasta asennustavasta.
Mikä pyyhekuivain sopii parhaiten tarpeisiini? Pyyhkeiden ja vaatteiden kuivaamiseen ja lämmittämiseen sähkötoiminen pyyhekuivain on paras vaihtoehto.
Pax-kuivaimien pintalämpötila on enintään 55 astetta. Sillä varmistetaan, että kuivain on turvallinen myös lapsille.
Pyyhekuivain on hyödyksi etenkin kesäisin, sillä sisäilma on kosteampaa kuin talvella ja vaatteet ja pyyhkeet kuivuvat hitaasti. Tämä lisää homeen muodostumisen ja bakteerien lisääntymisen riskiä.
Voinko asentaa pyyhekuivaimen ylösalaisin? Paxin valikoimassa on malleja, jotka voidaan asentaa ylösalaisin (katso TR-kuivanmallit) sekä malleja, joita on saatavissa oikealta tai vasemmalta (alhaalta) kytkettäväksi (katso Foxtrot-mallit).
Mitä CC-mitalla tarkoitetaan? CC-mitalla tarkoitetaan keskeltä keskelle -mittaa, kun mitataan putkien ja ruuvinreikien etäisyyttä toisistaan.
Miten vastuksella ja lämmityskaapelilla lämmitettävät kuivaimet eroavat toisistaan? Miten vastuksella ja lämmityskaapelilla lämmitettävät kuivaimet eroavat toisistaan?
Kaapelimalliset kuivaimet ovat ’kuivia’, eli tankojen sisällä on ainoastaan lämmityskaapeli, joka lämmittää kuivaimen nopeasti ja sähköä säästäen. Ne ovat pitkäikäisiä, eikä niissä ei ole vuoto- eikä korroosioriskiä.
Vastusmallisissa kuivaimissa on nestettä (vettä, johon on tarvittaessa lisätty jäätymisen estävää kemikaalia), joka lämmitetään lämpövastuksella.
Vastuksella varustettu kuivain lämpiää hitaammin ja kuluttaa hieman enemmän energiaa kuin kaapelilla lämmitettävä.
Joissakin Paxin kuivainmalleissa ei ole mahdollista käyttää kaapelia niiden designin vuoksi, joten niissä vastus on parempi ratkaisu.
Kuinka paljon pyyhekuivaimeen laitetaan vettä asennuksen yhteydessä? Täytä vesikäyttöinen pyyhekuivain siten, että vesi ulottuu ylimmän vaakatangon puoleenväliin. Varmista, että vettä on sopiva määrä. Jos vettä on liian vähän, sähkövastuksen toiminta voi häiriintyä. Jos vettä on liian paljon, sillä ei ole tilaa laajentua* lämmityksen aikana. Kysy ammattiasentajalta neuvoa, jos olet epävarma.
*) Vesi laajenee lämmitettäessä. Pidä ilmaventtiili auki ensimmäisellä kerralla, kun pyyhekuivainta lämmitetään noin 60–65 asteeseen ja sulje venttiili, kun pyyhekuivain on maksimilämmössä.
Voiko vesitoimisen Pax-pyyhekuivaimen asentaa lämpimään käyttöveteen? Paxin vesikäyttöiset pyyhekuivaimet on suunniteltu asennettavaksi ainoastaan lämmitysjärjestelmään.
Pyyhekuivaimen asennus on tehtävä Rakennusmääräyskokoelma D1 -ohjeiden mukaan. Samoissa ohjeissa määritellään, että kuivainta ei saa liittää käyttöveteen uudiskohteissa. Saneerauskohteissa suosittelemme valitsemaan sähkökäyttöisen pyyhekuivaimen, jotta vältyt vuoto- ja bakteeririskiltä.
Mitä vaikutuksia sähkökatkolla on pyyhekuivaimeen? Jos pyyhekuivaimessa on ilman sovellusta säädetty ajastin, siihen tehdyt ohjelmoinnit häviävät. Jos ajastin on säädetty sovelluksella, asetukset säilyvät, mutta Momento II™ -ajastimen aika-asetus on kadonnut, mistä kertoo punainen hitaasti vilkkuva merkkivalo.
Aika-asetuksen saa palautettua liittämällä ajastimen sovellukseen. Jos pyyhekuivaimessa ei ole ajastinta, se on joko päällä tai pois päältä.
Mitä hyötyä Momento II™ -ajastimesta on?

Ajastinta ohjelmoidaan Pax Wireless -sovelluksella, jolla voit asettaa jopa 20 erillistä ajastusta viikossa ja säätää tehoa 20 prosentista 100 prosenttiin.

Sovelluksen kautta voit myös liittää Momento II -ajastimen Pax Calima -kylpyhuonepuhaltimeen niin, että pyyhekuivain aktivoituu kosteustason noustessa. Tämä toiminto ei vaikuta muihin toimintoihin tai ajastimeen.

Mitä IP-luokalla tarkoitetaan? Kun sähkölaite asennetaan kylpyhuoneeseen tai muuhun tilaan, jossa on vesikalusteita, on otettava huomioon sähköturvallisuusalueet. Kaikissa sähkölaitteissa on merkintä kotelointiluokasta (IP-luokka), joka kertoo, kuinka hyvin laite on suojattu vedeltä ja pölyltä. Märkätilat on jaettu neljään sähköturvallisuusalueeseen ja jokaisella alueella käytettäville laitteille on määritetty IP-luokan vähimmäisvaatimus. Niihin kannattaa tutustua sivuilla Tukes.fi.
Kysy neuvoa sähköasentajalta.
Mitä pyyhekuivainventtiilin valinnassa pitää ottaa huomioon? Tarkista ensin, ovatko lämpöputket, joihin kombikuivain liitetään, piilo- vai pinta-asenteiset. Mieti sen jälkeen, haluatko käyttää kombikuivaimen lämmitykseen sekä lämmitysjärjestelmää että sähkövastusta. Suosittelemme molempien käyttöä, jolloin mukavuus on taattu myös kesäaikaan lämmitysjärjestelmän ollessa suljettuna.
Mitä CE- ja S-merkintä tarkoittavat? CE-merkintä on lakisääteinen vaatimus EU:n sisällä. Merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuotteet täyttävät EU:ssa voimassa olevat turvallisuusvaatimukset.
S-merkintä on vapaaehtoinen sertifiointi. Sen avulla valmistaja todistaa asiakkaille, että Intertek on testannut ja hyväksynyt tuotteet. Intertek on riippumaton tutkimuslaboratorio, joka testaa tuotteet ja tarkistaa, että ne täyttävät mm. sähkö- ja paloturvallisuutta sekä mekaanisten vahinkojen ehkäisyä koskevat turvallisuusmääräykset.
Pax pyyhekuivaimen asennusvideo

Pax pyyhekuivaimen asennusvideo

Ohje Pax Calima kylpyhuonepuhaltimen ja Pax-pyyhekuivaimen parittamisesta Pax Wireless -sovelluksella

 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.