Radiatorer

Jag ska byta radiator i ett rum där det sitter en sedan tidigare. Kan man utgå ifrån att placeringen av den är riktig och installera den nya på samma plats? I många fall ja! Självklart beroende på hur pass professionell ursprunglig dimensionering/beräkning är utförd. Man strävar alltid efter att placera radiator under fönster. Syftet är att radiatorns varma stigande luftpelare ska möta och mota det kallras som fönstren släpper. Tänk på att radiatorns bredd helst ska täcka av största möjliga del av fönstrets bredd. Radiatorns underdel ska helst sitta ungefär 100 mm ovan golv. Överdelen ska ha minst ca: 60–70 mm fritt spelrum upp till ev. fönsterbräda. (Pax radiatorer levereras i 2 olika bygghöjder: 300 mm och 500 mm) Om radiatorplacering ändå måste ske på innervägg (vid platsbrist) bör man ändå försöka hamna så nära yttervägg som möjligt.
Finns det någon byggteknisk detalj jag bör tänka på? Kontrollera hur väggen är beskaffad. Pax radiatorer kan väga något mer än tidigare monterade radiator. (Se vikttabell på fliken). Det kan finnas behov av skruvankare vid montage på gipsväggar. Fönsterbrädan ovanför radiatorn ska gärna ha luftspalter för att på så vis minimera hinder för luftflödet upp mot fönstret.
Vem får montera Pax radiatorer? Pax radiatorer monteras med fast elinstallation, och ska därför alltid installeras av behörig elektriker.
Kan Pax radiatorer monteras i våtutrymmen (tvättstuga/badrum m.m.)? Ja. IP-klassningen (IP24) innebär dock att radiatorn ska placeras i område 2 eller område 3.
Läs mer om IP-klassning på sp.se. (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
Vad sparar man på att sänka rumstemperaturen? Varje grads tempsänkning innebär en minskad energiåtgång för uppvärmning med 3–5%.
Påverkas värmekänslan av luftkvalité och luftomsättning?

Ja! Gammal luft som inte byts ut tillräckligt ofta är nästan alltid liktydig med hög relativ fuktnivå i innemiljön. Hög fuktnivå gör att luften känns rå, vilket i sin tur leder till att man höjer temperaturen och därmed uppvärmningskostnaden. Se därför över ventilation samtidigt som du uppdaterar värmen i huset.

Klicka på produkt/ventilation i menyn för att se våra ventilationslösningar.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.