Virheestä ilmoittaminen

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä (reklamoida) kirjallisesti alla ilmoitetussa määräajassa:

Virheet, jotka on huomattu tai jotka olisi pitänyt huomata, kun esine toimitettiin ostajalle, on ilmoitettava viiden työpäivän kuluessa vastaanoton jälkeen ja ennen tuotteen asentamista. Lisäksi, jos vian voidaan olettaa tapahtuneen kuljetuksen aikana, viasta on ilmoitettava lähettäjälle välittömästi. Muutoin reklamaatio on annettava kymmenen (10) työpäivän kuluessa siitä, kun vika on huomattu tai se olisi pitänyt huomata tai tulla ostajan tietoon toisen reklamaation kautta.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.