PRODUCT • PLANET • PEOPLE

Tarkoituksemme on luoda kestävällä tavalla terveellisiä sisätilaympäristöjä, se ohjaa kaikkea tekemistämme. Volution-konserni on tämän mielessä kehittänyt kestävän kehityksen strategian, joka perustuu kolmeen avainsanaan: Tuote, Planeetta, Ihmiset.

PRODUCT

Kestävä ja terveellinen kotiympäristö

Valmistamamme tuotteet on suunniteltu parantamaan kodin sisäilman laatua. Samalla, kun parannamme sisäilmaa ihmisille, haluamme auttaa pienentämään maailman hiili-intensiivisyyttä.

Meillä on ISO 9001 -sertifikaatti. Se tarkoittaa, että teemme parhaamme parantaaksemme, saavuttaaksemme ja ylittääksemme tavoitteemme. 


Aikomuksemme
Keskitymme suunnittelemaan ja kehittämään mahdollisim-man energia-älykkäitä tuotteita, ja samalla pyrimme saavuttamaan tavoitteemme nollapäästöistä.

Kehitämme ilmanvaihtotuotteita, jotka parantavat sisäilmaa, tukevat asukkaiden terveyttä ja lisäävät asumismukavuutta. 

Kestävä tuotevalikoima
Vähähiilisten tuotteiden kysyntä on kasvussa ja samalla kasvaa kestävän kehityksen mukainen tuotevalikoimamme. Kehitämme tuotteita, joilla on pitkä elinkaari – tinkimättä laadusta ja toiminnoista.

Tulevaisuuden koti
Olemme varautuneet investoimaan voimakkaasti tulevaisuu-den innovaatioihin, jotka lisäävät kestävän kehityksen koteja. Keskitymme johdonmukaisesti pienempiin päästöihin ja parempaan ilmanlaatuun jo tuotteidemme suunnittelussa.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pystymme oppimaan lisää energiatehokkaiden ja terveellisten kotiympäristöjen luomisesta.

PLANET

Pienemmät päästöt ja kestävät materiaalivalinnat  

Aikomuksemme
Vähennämme ympäristövaikutuksiamme parantamalla koko yrityksen toimintatapoja.

Valitsemme korkealaatuisia materiaaleja, joilla on pitkä elinkaari ja jotka tukevat kiertotaloutta. 

Vähennämme kaikenlaista jätettä koko arvoketjussamme. 

Selkeät tavoitteet
Meillä on ISO 14001 sertifikaatti ja pyrimme olemaan hiilineutraaleja tulevaisuudessa. Olemme asettaneet selkeät lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet hiilidioksidin vähentämiseksi.
Raportoimme vuosittain konsernimme vuosikertomuksessa, missä määrin olemme saavuttamassa tavoitteemme.

PEOPLE

Sitoutuminenosallisuus ja arvostus 

Aikomuksemme
Varmistamme, että työntekijämme tuntevat olevansa sitoutuneita, osallisia ja arvostettuja. Meillä jokaisella työntekijällä tulisi olla mahdollisuus hyödyntää koko potentiaalinsa.

Rakennamme yhteistyötä, tarjoamme tukea tarvittaessa ja jätämme kestävän vaikutuksen perintönä.

Koulutamme työntekijöitämme arvostamaan laatu-, kestävyys- ja työympäristöasioita tapaturmien vähentämisessä ja työympäristön kehittämisessä. 

Monimuotoisuustasa-arvoosallisuus ja hyvinvointi
Toivotamme tervetulleeksi eri kansallisuuksia, kulttuureja, taustoja ja seksuaalisia suuntautumisia edustavia työnteki-jöitä. Haluamme edistää keskinäistä kunnioitusta, jolloin kaikki työntekijämme tuntevat olevansa arvostettuja ja pystyvänsä vaikuttamaan asioihin.  

Toimitusketju 
Suoritamme alihankkijoidemme jatkuvaa auditointia varmistaaksemme, että he täyttävät työntekijöidensä terveydelle ja turvallisuudelle asetetut vaatimukset, että työtavat ovat eettisiä ja että henkilöstöä kohdellaan oikeudenmukaisesti.   

Ohjaavat periaatteemme ovat kunnioitus, turvallisuus ja osallisuus. Samoja periaatteita tulee soveltaa kaikissa toimi-tusketjuissamme, jotta saavutamme yhteisen tavoitteemme: luoda hyviä kotiympäristöjä kestävällä tavalla.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.