Garanti

- vi stoler på vår høye kvalitet

 

Pax stiller høye krav til kvalitet. Det synes vi du også skal gjøre. Derfor gir vi deg fem års garanti på alle våre håndkletørkere. Garantien gir deg rett til å reklamere feil og mangler opp til fem år fra tidspunktet du kjøpte produktet.

Vilkår for denne garantien er at produktet er installert og montert etter foreskrevne instruksjoner, samt at bruken ikke bryter våre instruksjoner om skjøtsel.

Garantien gjelder ikke for eventuelle skader ved feilaktig behandling, montering eller ved indirekte skader. Reparasjon som utføres uten vårt samtykke i løpet av garantitiden, omfattes ikke av garantien.

Vi stoler på vår høye kvalitet. I samarbeid med underleverandørene våre, gjennomfører vi svært strenge kontroller og grundige tester på fabrikken vår. Deretter blir komponentene kvalitetskontrollert på kvalitetsavdelingen vår, før vi avgjør om de lever opp til den høye standarden vår. All reklamasjon skal gjøres på innkjøpsstedet mot fremvisning av kvittering.

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.