Sirocco

Täysin automaattinen puhallin jatkuvaan ilmanvaihtoon valo- ja kosteustunnistimella
Pax Sirocco on helppo asentaa ja heti valmis käyttöön. Se on täysautomaattinen, jatkuvaan ilmanvaihtoon tarkoitettu puhallin, jossa on valo- ja kosteustunnistimet. Pax Sirocco on aivan vastaava poistoilmapuhallin kuin Calima, mutta ilman sovelluksen käyttömahdollisuutta.

Filter

  • Yhteensä: 1
  • Yhteensä: 1
 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.