Myyjän virhevastuu

Myyjä on vastuussa tuotevirheistä, jotka ilmenevät 5 vuoden kuluessa tuotteen toimittamisesta, jollei takuuehdoissa toisin määrätä. Takuu kattaa ainoastaan tuotteen (ns. tuotetakuu). Myyjä ei ole vastuussa seurauksista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, riittämättömästä huollosta, laiminlyönnistä, virheellisestä tai epänormaalista käytöstä tai mistään muusta käyttöohjeen vastaisesta käytöstä tai toimenpiteestä (katso käyttöohjeet). Myyjän vastuu ei sisällä myöskään normaalia kulumista. Ostajan on seurattava ja dokumentoitava tehdyt huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet.

Tuotevirheistä, jotka ilmenevät määritellyn ajan jälkeen, myyjä on vastuussa vain, jos virhe on olennainen ja jos sen näytetään johtuvan myyjän huolimattomuudesta. Määrätyn vastuun osalta lakisääteistä yleistä vanhentumisaikaa sovelletaan tavaroiden toimituspäivästä. Mainostetun tavaran on oltava saatavana myyjän kyselyä varten. Jos ostaja valittaa eikä virhettä ole myyjän toimesta tapahtunut ja ostajan olisi pitänyt tietää tämä, myyjällä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen aiheutuneista kustannuksista. Myyjän on korjattava mahdollinen virhe korvaavalla tuotteella ilman kohtuutonta viivytystä valituksen jälkeen, ilman ostajalle aiheutuvia kustannuksia. Myyjä ei ole vastuussa mistään virheestä tai vahingosta, joka ylittää sen, mitä yllä mainitaan. Tämä koskee kaikkia menetyksiä, jotka virhe tai vahinko voi aiheuttaa, kuten tuotannon menetys, voiton menetys ja muut taloudelliset seuraukset.

 

Emme vastaa mahdollisista painovirheistä ja pidätäm-me oikeuden materiaali- ja rakennemuutoksiin.

 

Cookie Settings 

This site tracks visits anonymously. Close this dialog to confirm you are happy with that, or find out more in the Cookies and privacy policy, click here.